Hopp til innholdet

Morildhallen består av:

Kunstgressbane 58 x 38 meter som er merket for 7er-fotball + 2 stk. 7er-mål. Hallen kan deles i 2 og er merket for
5er-fotball + 4 str. 5er-mål.   

Morildhallen eies av IL. Morild og drives av driftstyret.

Åpningstider:

kl. 0800 – 1600:   Disponeres av kommunens skoler og barnehager.
( Det åpnes også for andre leietakere i samråd med skolen)
Kl. 1600 – 2300:   Disponeres av IL. Morild i h.h.t. bruksplan.

Bruksplanen for Morildhallen settes opp av driftsstyret.

Søknad om leie:

Tildeling av timer for Morilds lag blir gjort 2 ganger i året – januar og september, hvor lagene legger frem sine ønsker på brukermøtene. ( NB! Timene til lagene som blir tildelt i januar blir også overført til treningstimer på Kunstgressbanen når trening starter ute på våren. Fordel med dette er at blir det kollisjon med kamper på banen, har lagene samme trenings-tid inne i Morildhallen.

Leie fra andre lag, foreninger, grupper og bedrifter og ekstraleie behandles fortløpende.
Søkere tar direkte kontakt og undersøker om det er ledig på det aktuelle ønsket tidspunkt.

Oppsigelse av tilmålt treningstid må skje skriftlig med 14 dagers varsel. Ikke oppsakte leieavtale belastes leietaker i h.h.t. leieplan.

Lyset i hallen:
Slåes på/av med fjernkontrollen ved inngang hovedporten.

Ventilasjon:
Regulere seg selv.

Brann:
Det finnes 5 dører i hallen som skal brukes til nødutganger + hovedporten i front.