Vi starter nå påmeldingen til IL Morilds Fotballfritidsordning (FFO) på Myre høsten 2019! Vi har KUN plass til 30 elever, og det er først-til-mølla-prinsippet. Vi åpner opp for påmelding 31.mai kl. 12.00. Påmelding gjøres på mail: eirikstafseth@hotmail.com

Tilbudet er for gutter og jenter i 2.-5.klasse på mandager kl 14-16. Vi følger skoleruten. Det betyr at dersom skolen er stengt, så har også FFO stengt. Tilbudet er gratis takket være Klotind AS og AK Produksjon.

FFO (Fotballfritidsordningen) er et tilbud rett etter skoletid i regi av IL Morild. IL Morild har engasjert Eirik Stafseth til den praktiske gjennomføringen av opplegget. Eirik har lang erfaring som spiller med flere sesonger i med Fyllingen IL fra Bergen i 2. divisjon. Etter å ha flyttet til Myre har han spilt de siste sesongene for Morilds A-lag. Han tar nå trenerutdanning og er trener på aldersbestemt nivå i klubben.

Dette vil være andre året Il Morild har et FFO-tilbud. Vi har lært en del gjennom første år og vi vil i opplegget for neste år ha enda større fokus på stabil tilstedeværelse av leder/instruktør. Eirik vil møte fast, men vil ha et team bestående av Lasse Berglund, Kristine Heide, Karl Thomas Laupstad og andre som vil bidra for best mulig kvalitet på gjennomføringen.

FFO skal være et sted hvor barna kommer til en sunn og god aktivitet etter skoletid frem til “arbeidsdagen” til foreldrene er ferdig kl 1600. FFO er et tilbud hvor vi bruker fotball som det viktigste verktøyet for aktivitet og det holdningsskapende arbeidet vi gjør.

Morilds Fotballskole følger de samme verdiene som klubben: Spilleglede, fellesskap og tilhørighet.

Bindende påmelding sendes til: eirikstafseth@hotmail.com

Vi trenger følgende info: barnets navn og fødselsdato, adresse, foresattes navn, telefonnummer og e-post.

Informasjon blir sendt ut før oppstart til de som har meldt seg på.

TIPS! Send din påmelding før det er for sent. De første 30 elevene får plass!